Членство в БиоКлуба


 

 

    

 

 

Членството в BIOClub AVITALIS предоставя следните права на Клубния член:

 

 

1.     Представяне на дейността му, негови новини и промоции на собствения сайт на BIOClub AVITALIS – www.avitalis-bg.com за целия период на членство, включително с линк към неговия сайт.

2.     Популяризиране и рекламиране на дейността на Клубния член в интернет пространството чрез SEO оптимизация на сайта на BIOClub AVITALIS.

3.     Представяне на дейността на Клубния член на страницата на BIOClub AVITALIS във FACEBOOK.

4.     Публикуване за своя сметка на рекламно каре на Клубния член в годишния Каталог на BIOClub AVITALIS. Промяна в размера и мястото на рекламното каре, както и специализиран PR текст са предмет на допълнително споразумение.

5.     Като притежател на правата върху печатното издание, Клубът рекламира и разпространява за своя сметка годишния Каталог на BIOClub AVITALIS на събития, свързани с предмета му на дейност.

6.     На Клубния член се предоставя Клубна карта за членство в BIOClub AVITALIS. Картата дава право на търговска отстъпка в деловите отношения между Клубните членове.

7.      Клубният член ползва преференциални цени за всички услуги, предоставяни от BIOClub AVITALIS.

8.     Безплатно за Клубния член се поставя рекламeн банер за срок от една седмица на сайта, собственост на BIOClub AVITALIS с домейн: www.avitalis-bg.com.